top of page
wizytowki natka5.jpeg

Dom Publiczny, to mój dom – miejsce prywatnego życia, spotkań z przyjaciółmi a teraz również wydarzeń mniej lub bardziej kulturalnych.

Z dala od centralnego obiegu sztuki, na mrocznych peryferiach Krapkowic (ale blisko Lidla;), otwieram dla was drzwi mojego domu. Będziemy tu działać niezależnie od publicznych pieniędzy i bez potrzeby realizacji priorytetowych celi. Nie musimy też wykazywać się wymiernymi efektami, ani zakładać konkretnych wskaźników ilościowych i jakościowych. Właściwie możemy tu robić wszystko tylko dla własnej przyjemności i ku własnemu zadowoleniu (oczywiście z szacunkiem do zwierząt i Ramba), jednym priorytetem są ładne przystawki i kolorowe alkohole, no i oczywiście dużo złota...

Organizatorką Domu Publicznego jestem ja: NATALIA KA JAK KRAWCZYK (KAJAKH) wel Nati Krawtz, ale właścicielem Rambo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

what this is about?

Dom Publiczny – Public House – Public Home – Domus Publicus – my home – a place of my private life – meeting with relatives and friends and from now on also a place of (more or less;) cultural events.

Semi-private, semi-public art venue – far from the center , beyond the mainstream, on the gloomy outskirts of Opole (Krapkowice country town) – but close to Lidl;) place, where one can act regardless of public money and without the urgency to achieve priority goals, obtain tangible results and assume specific quantitative and qualitative indicators either. In fact, one can do things just for her or his own pleasure and satisfaction. The principles of the venue are good appetizers, colorful alcoholic beverages and golden decor…

#HOMEWORK

kuratorka: Natalia Krawczyk

scenografka: Barbara Szymczak

Artystki/artyści:

Honorata Bialic, Magdalen Chua, Neo Christopher Chung, Cara DiStefano, Nika Otto, Hanna Petrikina, Ali Alperen Sahin, Sana Shahid, Samuel Stevens, Andrew Tarrant, Varvara Tokareva, Jack Williams

Wystawa zbiorowa prezentująca prace 12 artystek i artystów powstałych w ramach kursu Historia sztuki w praktyce. Wdają się oni w polemikę z kluczowymi postaciami sztuki współczesnej, często wykorzystując ich strategie artystyczne w wywrotowy sposób. Wystawiane prace funkcjonują w podwójnej przestrzeni. Prawdziwe dzieła powstałe w ramach zajęć prezentowane są tutaj wraz z dokumentacją fotograficzną, a jednocześnie wystawione są  w formie wirtualnej. Konieczność społecznego dystansu zmusiła nas do pytania o nasz związek z fizyczną przestrzenią. Odpowiedzią jest modelowy świat – fantazja codziennego życia i wystawy w cyfrowej przestrzeni. Biorąc pod uwagę naszą codzienną rutynę i granice produktywności, domowe rękodzieło staje się odbiciem środowiska, w którym zostało stworzone.

Homework is a group exhibition showing the works of 12 artists created as part of the course, “Art History in Practice.” The projects are based on various artistic strategies ranging from ready made to finish fetish. Artists presenting their works entered into polemics with key figures of contemporary art, often reusing their artistic strategies in a subversive way. The artists examined the possibilities of the most important attitudes within contemporary art, while also creating autonomous works that expressed their personal experiences and realities.

These works function in a double existence. Real artworks created in the context of the course are presented here with photographic documentation, while simultaneously being exhibited in virtual form. The necessities of social distancing force us to question our relationship with physical space. Our answer is a model world- a fantasy of daily life and an exhibition in digital space. Reconsidering our daily routines and the limits of productivity, domestic handiwork becomes a reflection of the environment in which it was created, Dom Publiczny.

VARVARA.jpg
NEO1.jpg
CARA.jpg
9.SANA.jpg
5.SAM.jpg
03.jpg
FutUre PreSent SamPle

Magda Wolnicka chciałaby przepróbować na przyjaznej grupie odbiorców;) swoje ostatnie eksperymenty choreograficzne. Będzie to pokaz pracy w procesie, w który będzie można się włączyć, a następnie przedyskutować przy napojach poddanych fermentacji.

++++++++

Magda Wolnicka would like to try out on a friendly audience;) her recent choreographic experiments. She will present work in process that include participation of public, and after all we will discuss it with percentages…

10.jpg
06.jpg
08.jpg
15.jpg

Nie zapominajcie, że Magda Wolnicka jest aktywną, mądrą, piękną, bogatą i bardzo zdolną artystką z Opola, więcej o tym czym się zajmuje dowiecie się tutaj: https://cargocollective.com/magdawolnicka…

Do not forget that Magda Wolnickaagda Wolnicka is an active, wise, beautiful, rich and very talented artist based in Opole, you can find out more about what she does here: https://cargocollective.com/magdawolnicka…

Warsztat z chodzenia, siedzenia i stania

2.jpg

W ramach 2 godzinnego warsztatu skupimy się na ćwiczeniach, które pozwolą nam odświeżyć relację z powszednim ruchem i zainicjować zmianę w czynnościach wykonywanych na co dzień – staniu, chodzeniu, siedzeniu. Poszukamy odpowiedzi na pytania: Jak się stabilizujesz i czym właściwie jest stabilizacja w ciele? Jak może wyglądać z anatomicznego punktu widzenia? Czym jest „poprawna” postawa? Zastanowimy się również jak nasza percepcja wpływa na ciało, i jaką rolę odgrywa w tym przypadku stres.

Warsztaty poprowadzą:

Gaja Karolczak współzałożycielka Fundacji Sens Ruchu i Arkadiusz Rosiek – terapeuta manualny, technik masażysta. Obydwoje są też terapeutami Integracji Strukturalnej.

**** Dla zainteresowanych możliwe jest zamówienie indywidualnej sesji integracji strukturalnej w sobotę lub niedzielę (17/18.11). W tej sprawie proszę o kontakt na priva;)

+++++++++++++++++
Workshop in walking, sitting and standing.

In frames of 2 hour workshop, we will focus on exercises that will allow us to re-establish the relationship with everyday life moves and initiate a change in activities performed on a daily basis - standing, walking and sitting. We will look for answers to the questions: How do you stabilize and what is the stability in the body? How can one understand it from an anatomical point of view? What exactly is a "correct" posture? From this place, we will consider how our perception affects the body, and what stress does to it.

Workshop will be led by:
Gaja Karolczak co-funder of Sense of Movement Foundation and Arkadiusz Rosiek Manual Therapy specialist. Both are Structural Integration therapists.

06.jpg
17..jpg
10.jpg

I Ogólnopolskie Dożynki Artystyczne w Domu Publicznym

Żniwa zakończone, plon zebrany – czas na święto.

Wrzesień to na opolskich wsiach święto plonów. Jest to czas kiedy właściciele pól nie tylko zbierają żniwa, ale także wykazują się niezwykłą kreatywnością, tworząc oszałamiające instalacje z owoców swoich upraw (siana, słomy, zboża). Kukły, traktory, wzory z kukurydzy, czy zwierzęta ze snopków ¬– to znak, że rozpoczyna się czas dożynek. Chociaż tzw. mieszczuchy najczęściej nie mają pojęcia o tym, co dzieje się na peryferiach i poza granicami miasta O-pola, to warto podkreślić, że zwyczaj ten jest nadal żywy na terenie naszego rolniczego regionu.
Przejeżdżając przez płaskie otwarte przestrzenie pól uprawnych, wśród których znajdują się opolskie wsie, widzimy jak prastare rytuały mieszają się z dzisiejszym sposobem świętowania. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej genezie święta plonów i zwrócić uwagę na jej "magiczny" charakter zapewniający uczestnikom święta pomyślność, płodność i prestiż.

Performerka i „rytualistka” Maria Bitka Juniorka oraz Nati Krawtz (czyli ja;) zapraszają na artystyczne zakończenie żniw.
Zaczynamy o zachodzie słońca.

Drodzy Goście w związku z tym, że Dom Publiczny jest inicjatywą prywatną artystka i organizatorka będą wdzięczne za finansowe wsparcie akcji, której głównym elementem będzie dyniowo-żytnia uczta, która – mamy nadzieję – zapewni uczestnikom pomyślność, płodność i prestiż!

bottom of page