top of page

martwa natura | still life

2019

18.jpg

Projekt zrealizowany we współpracy z Czesławem i Joanną Koralewskimi oraz Fundacją Szansa dla Niewidomych. Obiekty powstały podczas zajęć, które prowadzę dla osób niewidomych i słabowidzących. Podczas tych warsztatów zastanawiamy się nad różnymi aspektami sztuki i starając się rozpracować różne tematy także w praktyce. Podczas jednego ze spotkań poznawaliśmy tematykę martwych natur i postanowiliśmy wykonać tzw. martwą naturę bankietową. Wykonaliśmy ceramiczne odciski owoców i warzyw. W efekcie powstały ceramiczne czarki i miseczki o formie kapusty, buraka, ananasa, banana, selera, pasternaku itp. Elementy tej martwej natury pozwoliły nam nie tylko ułożyć ciekawą martwą naturę, ale stały się modelami do taktylnego poznania kształtów. Temat potraktowaliśmy też dosłownie i warzywne naczynia posłużyły jako zastawa na wegański bankiet.

‘Still life’ was developed in collaboration with Cheslaw and Joanna Koralewski alongside the Chance For The Blind Foundation.
It involved a series of workshops for blind and visualy imparred participants who created various objects in response to a number of conversations about art and it’s practical implications. For example, one of the meetings involved examining the notion of ‘still life’ in arts and resulted in creating a ‘banquet still life’ with ceramic prints of fruits and vegetables. As a result, ceramic cups and bowls in the form of cabbage, beetroot, pineapple, banana, celery, parsnip, etc. were created. Elements of this still life not only allowed us to arrange an interesting composition, but also became props for tactile cognition of shapes.
Additionaly, we decided to approach the subject literally and real vegan banquet was prepared.

46.jpg
bottom of page